Sport-Resultate   ROyal SPeed Racing Team


 

 

 

 

 

VIze Schweizermeister 2018

Canicross Jugend SC OG

Leandra & Deluxe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize Schweizermeister 2018

Canicross FSCS

Lukas & Coco


 

 

Vize-Schweizermeister 2017

CaniCross FSCS

Lukas & Lady Elanee


 

 

 

 

 

 

 

Vize-Schweizermeister 2016

CaniCross FSCS

Lukas & Power


2018

28.Okt.

SC OG Kreuzlingen - Jugend Schweizermeisterschaft

2.Rang - Deluxe & Leandra Vize Schweizermeister

 

8./9.Okt.

Hundewagenrennen Weinfelden

1.Rang - Deluxe/Elanee & Nadja Saccowagen 2H

1.Rang - Skylla/Coco & Lukas Scooter 2H

2.Rang - Coco & Lukas Canicross

 

15.Sept.

SC OG Schaffhausen - Canicross Rennen

1.Rang - Deluxe & Leandra

1.Rang - Coco & Lukas

4.Rang - Elanee & Lukas

 

 

8./9.Sept/.

FSCS Rennen Montesevelier JU

Vize Schweizermeister Canicross Coco & Lukas 3.Rang - Coco & Lukas Canicross
4.Rang - Coco/Skylla & Lukas Scooter 2H
6.Rang  - Skylla & Lukas Bike
7.Rang  - Elanee & Lukas  Bike
3.Rang  - Azlan & Nadja Canicross Populair
8.Rang  - Obama & Nadja Canicross
7.Rang  - Deluxe/Elanee & Nadja Scooter 2H
8.Rang  - Deluxe/Azlan & Nadja Scooter 2H

 

30.06/01.07

FSCS Rennen in Les Diableres

3.Rang - Lukas & Coco Canicross
4.Rang - Lukas & Coco/Skylla Scooter

2.Rang - Lukas & Skylla Bike fun
5.Rang - Lukas & Elanee Bike
6.Rang - Nadja & Deluxe Bike

 

 

15.-17. Juni

FSCS Rennen in les Diableres

2.Rang - Lukas & Skylla Bike Populair

3.Rang - Lukas & Coco Canicross

4.Rang - Lukas & Coco/Skylla Scooter

5.Rang - Lukas & Elanee Bike

6.Rang - Nadja & Deluxe Bike

O.W.     - Nadja & Shirin Canicross Populair

 

3.4. Juni

FSCS Rennen Chézard St.Marin

2.Rang - Lukas & Coco Canicross

4.Rang - Lukas & Skylla/Coco Scooter

7.Rang - Lukas & Deluxe Bikejöring

 

12./13. Mai

FSCS Rennen Mont de Coeuve

2.Rang - Lukas & Coco Canicross

3.Rang - Lukas & Skylla Staffete

6.Rang - Lukas & Deluxe Bikejöring

 

1.Mai

Diensthunde-Biathlon Frauenfeld

1.Rang -  Lukas & Coco 6km

10.Rang - Nadja & Deluxe 4km

 

28./29 April

FSCS Rennen Courroux

2.Rang -  Lukas & Skylla/Coco Scooter

3.Rang -  Lukas & Coco Canicross

5.Rang - Lukas & Deluxe Bikejöring

 

 

14.15. April  Saison-Start

FSCS Rennen Bournevesin

1.Rang - Lukas & Skylla/Coco Scooter 

3.Rang - Lukas & Coco Canicross

4.Rang - Lukas & Deluxe Bikejöring

5.Rang - Lukas & Deluxe Canicross

 


2017

 

8.9.10. September

FSCS Rennen Montsevelier

Freitag:
Lukas & Elanee Canicross (1.Lauf)
Lukas & Shirin/Power Canicross fun
Nadja & DeLuxe Bikejöring 9.Rang
Nadja & Azlan Canicross fun
Samstag:
Lukas & Elanee Bikejöring 7.Rang
Lukas & Browni Canicross fun
Nadja & Azlan Canicross 8.Rang
Nadja & Shirin/Power Canicross fun
Sonntag:
Lukas & Elanee Canicross 4.Rang
Lukas & Browni Canicross fun

 

3.September

1.Tough Dogz Run / Teamwettkampf

Lukas/Elanee & Nadja/Deluxe

3.Rang

 

17./18.Juni

FSCS Rennen Delémont

Lukas & Elanee CaniCross 3.Rang
Nadja & Deluxe Bikejöring fun
Nadja & Shirin/Obama CaniCross fun
Nadja & Obama Canicross fun

 

27./28.Mai

FSCS Rennen Chézard St.Martin

Lukas & Elanee CaniCross 3.Rang
Nadja & Obama Canicross fun
Nadja & Deluxe Bikejöring fun
Nadja & Shirin / Azlan Canicross fun

 

6./7. MaiFSCS Rennen Courroux

Lukas & Elanee 4.Rang

 

22./23 April

FSCS Rennen Etagnières

Lukas & Elanee Canicross 4. Rang
Lukas & Deluxe Canicross fun 1km
Lukas & Shirin Canicross fun 1km
Nadja & Azlan Bikejöring 11. Rang
Nadja & Azlan CaniCross 12.Rang
Nadja & Obama Bikejöring fun 1km
Nadja & Deluxe Bikejöring fun 1km

 

1./2. April

FSCS Rennen Buernevésin

Lukas & Elanee CaniCross 4.Rang

Nadja & Azlan CaniCross 8.Rang

 

 


2016

 

 3./4. Dezember
Chlausrennen Ramsei
CaniCross 1.Rang - Elanee & Lukas
Scooter 3.Rang - Power & Nadja

 

5./6. November

Wagenrennen Thun Allmend

CaniCross 1.Rang - Elanee & Lukas

Scooter 7.Rang - Power & Nadja

 

8./9. Oktober
Wagenrennen Weinfelden

CaniCross 2.Rang - Elanee & Lukas
DogCart 3.Rang - Power & Nadja

Seniordog o.W. - Shirin & Nadja

 

24./25. Sepember
Schweizermeisterschafts-Finale FSCS in Mont-de-Coeuve

CaniCross 2.Rang - Power & Lukas
Vize Schweizermeister CaniCross - Power & Lukas

 

10./11. Sepember

Rennen Boncour

CaniCross 3.Rang - Power & Lukas
Scooter 5.Rang - Azlan & Nadja

CaniCross o.W. - Elanee & Lukas
CaniCross o.W. - Obama & Nadja

 

3./4. September

1. Mittelland Rennen

CaniCross 1.Rang - Browni & Lukas (Sandinavian Hound von Freunden)
Bikejöring 8.Rang - Power & Lukas
Bikejöring 10.Rang - Azlan & Lukas
Scooter 13.Rang - Azlan & Nadja
Bike (Messfehler) - Power & Nadja

CaniCross o.W. - Aaron & Lukas

CaniCross o.W. - Elanee & Lukas
CaniCross o.W. - Shirin & Nadja
CaniCross o.W. - Obama & Nadja

 

27./.28. August
Rennen Montsevelier

Bikejöring 3.Rang - Azlan & Lukas
CaniCross 4.Rang - Power & Lukas
Scooter 2H 5.Rang - Power, Azlan & Nadja
Bikejöring o.W. - Aaron & Nadja

 

 

 

2.3. Juli
Rennen Montricher
Bikejöring 4. Rang - Azlan & Nadja
CaniCross 5. Rang - Power & Lukas
CaniCross 6.Rang - Aaron & Lukas
Bikejöring o.W. - Obama & Nadja
CaniCross o.W. - Shirin & Nadja

 

23./24 Mai

Rennen Delémont

CaniCross 3.Rang - Power & Lukas
Bikejöring 3.Rang - Azlan & Lukas
CaniCross 5.Rang - Azlan & Lukas
Bikejöring 11.Rang - Obama & Nadja
Bikejöring oW - Aaron & Nadja
Bikejöring oW - Shirin & Nadja

 

 23./24 April
Rennen Couroux
CaniCross 3.Rang - Power & Lukas
Bikejöring 5.Rang - Azlan & Lukas

Bikejöring oW - Shirin & Nadja

 

17.April
Strongdog München
Duathlon 4.Rang - Power & Lukas

 

2./3.April

Rennen Bounevésin
CaniCross 2.Rang - Power & Lukas
BikeJöring 6.Rang - Azlan & Lukas
Bikejöring 12.Rang - Obama & Nadja

 

 

27./28. Februar

Schlittenhunderennen Gadmen
Night Trophy 2.Rang - Azlan,Power & Nadja

 

2015

16.17.Nov
Hundewagenrennen Thalheim

CaniCross 2.Rang - Azlan & Lukas
DogCart 4.Rang - Power & Nadja
DogCart 6.Rang - Azlan & Lukas

Bike Senior oW - Shirin & Nadja

 

3./4.Okt
Hundewagenrennen Weinfelden
CaniCross 1.Rang - Azlan & Lukas
DogCart 2.Rang - Power & Lukas
DogCart 3.Rang  - Azlan & Nadja
Bike Senior oW - Shirin & Nadja

 

2014

2.März

Mantrailer Stufe 1 bestanden - Power & Nadja
8.Sept.

Military Luzern 1.Rang 107/107 - Power & Nadja

5.Okt.

Hundewagenrennen Weinfelden 3.Rang - Power & Nadja
2.Nov.

Hundewagerennen Thalheim 1.Rang - Power & Nadja

 

2005-2013 Verschiedene Erfolge und Podestplätze an Dog Cart Rennen, Mobility und Military